Centre

In Kiganjo, Thika op 40 km van de hoofdstad Nairobi hebben wij het Fursa Centre Kenya gerealiseerd. Hier bieden we de jeugd een vaste en veilige plaats bieden om na schooltijd te studeren en te sporten. Daarnaast is er een kleine bibliotheek met boeken voor kinderen en volwassenen. Activiteiten vinden vooral plaats in het weekend en na schooltijd.

Na het Fursa Centre is op het terrein een beheerderswoning verschenen, waar onze beheerder Morris met zijn gezin woont. Noodzakelijk, want in een land als Kenia kun je je bezit niet onbeheerd achterlaten. Bovendien hebben we hierdoor de openingstijden aanzienlijk kunnen verruimen.

Naast het Centre is een groentetuin aangelegd. Met deze groentetuin kunnen we de kinderen van extra voedsel voorzien en genereren we extra inkomsten door een deel van de oogst te verkopen.

Mathare, in de hoofdstad Nairobi, is met 500.000 bewoners één van de grootste sloppenwijken van Afrika. Midden tussen de talloze van hout en golfplaten gemaakte huisjes staat een kleine school waar kinderen van 4 tot 7 jaar hun eerste onderwijs krijgen. Dicht bij huis en tegen een kleine onkostenvergoeding die de ouders aan de school afdragen. Ruim 100 kinderen bezoeken dagelijks de school waar enkele leerkrachten gesteund door vrijwilligers de lessen geven.

Onlangs is de school na een landverschuiving getroffen door een groot rotsblok en daarbij grotendeels verwoest. Veel kinderen blijven nu thuis of zijn uitgeweken naar een school verder weg.

Met de ervaringen die we hebben opgedaan met het FURSA CENTRE in Thika bouwen we de school op een veilige plaats weer op en maken er ook een ruimte van waar buiten schooltijd andere (sportieve) activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.