Over Fursa

Stichting Fursa wil dat kinderen in Kenia kans krijgen op een betere toekomst door zich te ontwikkelen door middel van sport (karate) en onderwijs.

In Kenia gaan veel kinderen niet naar school. Doordat ouders het schoolgeld of schooluniform niet kunnen betalen worden veel kinderen (en vooral de meisjes) thuis gehouden. Of zij volgen slechts de Primary School en verlaten daarna zonder diploma het schoolsysteem.

Door karate leer je discipline, vertrouwen en leiderschap maar ook tolerantie, respect en samenwerking. Sport draagt daarnaast bij aan verzoening en voorkomen van conflicten. En sport is leuk. Je vergeet even de dagelijkse ellende. Waar veel kinderen in Kenia op straat rondhangen en uiteindelijk aan de drugs verslaafd raken of in de criminaliteit terecht komen, geven onderwijs en sport samen een zinvolle invulling van het bestaan en bieden zij kans op een betere toekomst. Voor de maatschappij betekent dat minder overlast, minder criminaliteit en stabielere gezinnen. Bovendien is één succesvol kind (met een opleiding en werk) in staat een hele familie naar een hoger niveau te brengen.

Activiteiten Stichting Fursa
• Afspraken met scholen over volgen van onderwijs en betaling van schoolgeld
• Aanschaffen van schooluniformen en lesmateriaal
• Begeleiding schoolgaande kinderen en contact met school
• Trainingslocatie huren
• Team samenstellen van kundige trainers
• Zorgen voor karatepakken en andere trainingsattributen
• Deelname aan wedstrijden en andere sportieve activiteiten mogelijk maken
• Het opzetten van een Fursa Centre voor onderwijs en sport

Stichting Fursa richt zich op kinderen in Kiganjo (Thika) en Mathare (Nairobi) in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Kinderen moeten toegelaten worden tot het deelnemen aan karatetrainingen zonder discriminatie wat betreft geslacht, religie, ras of culturele achtergrond.

Een aantal kinderen (op dit moment jaarlijks 40), afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de stichting, wordt in staat gesteld onderwijs te volgen. Daarbij wordt gekeken naar de financiële situatie van het gezin, een spreiding over meerdere gezinnen, een evenwichtige verhouding jongens en meisjes, en een goede verhouding van Primary School en Secundary School leerlingen om budgettaire redenen.

Een vervolgopleiding na de Secundary School brengt aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan de Primary School en Secundary School en is daardoor geen vanzelfsprekendheid. Slechts met steun van particuliere sponsors of bedrijven kan hierbij geholpen worden.

De plaatselijke medewerkers dragen de kinderen die voor onderwijsondersteuning in aanmerking komen voor aan het stichtingsbestuur.

Reacties zijn gesloten.